Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Joanna Bułka

fon

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Joanna Bułka jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, która obejmuje dzielnicę Krzyki miasta Wrocławia, a także gminy Kobierzyce, Sobótka i Żórawina.

 

Wykaz miejscowości i kodów pocztowych dla właściwości Wrocław-Krzyki

Wykaz kodów pocztowych

Prawo wierzyciela do wyboru komornika sądowego

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, w którym znajduje się siedziba kancelarii. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

Od dnia 01.01.2023r. tutejszy komornik przyjmuje sprawy z wyboru z obszaru apelacji wrocławskiej tj. województw dolnośląskiego i opolskiego.