Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Joanna Bułka

fon

UWAGA!
Od 22 kwietnia 2024 roku ulega zmianie adres siedziby kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
 Joanny Bułki na adres:
Al. Armii Krajowej 12B/5
50-541 Wrocław.

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Joanny Bułki. Kancelaria powstała w dniu 28.01.2015r. Jest w pełni zinformatyzowana i dysponuje elektronicznym dostępem do następujących baz danych:

  • System CBDKW – umożliwiający weryfikację w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
  • System ARiMR – umożliwiający sprawdzenie czy dłużnik jest rolnikiem,
  • System Bankowy OGNIVO – dający możliwość sprawdzenia w większości banków komercyjnych i spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe,
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) - obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach,
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS – możliwość uzyskania w ciągu 24h informacji o miejscu pracy dłużnika, zgłoszonych rachunkach i pobieranych świadczeniach,
  • Kataster Wrocławia - możliwość sprawdzenia czy dłużnik posiada nieruchomości na terenie powiatu wrocławskiego,
  • Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) – możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy,
  • Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dostęp do powyższych systemów pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, co niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Wierzyciel ma także możliwość zdalnego wglądu w akta za pośrednictwem aplikacji „Komornik Online”, BMS i Kompas

Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Joanna Bułka

 

al. Armii Krajowej 12B/5
50-541 Wrocław
ID EPU: 2189

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!

tel.:796 065 860

e-mail: wroclaw.bulka@komornikid.pl www.j.bulka.ikomornik.pl

Kancelaria czynna:

 

Poniedziałek: 09:00-15:00
Wtorek: 09:00-15:00
Środa: 09:00-15:00
Czwartek: 09:00-15:00

 

al. Armii Krajowej 12B/5
50-541 Wrocław

 

Bank: ING Bank Śląski SA

Nr rachunku bankowego:
24 1050 1575 1000 0090 3052 4616

Komornik przyjmuje osobiście:

 

Wtorek: 10:00-15:00

 

 

KOMUNIKATY:

1.  PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE UMÓWIENIE TERMINU WIZYTY W KANCELARII.

2. Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej licytacje.komornik.pl,oficjalnej stronie
komornika http://www.j.bulka.ikomornik.pl oraz na stronie Domu Aukcyjnego https://www.dawro.pl/